ஜிம்முக்குப் போய்தான் ஆகணுமா?!

214

ஜிம்மில் சேர்ந்து உடற்பயிற்சி செய்வது சாத்தியமில்லாவிட்டாலும், அன்றாட வேலைகளை சுறுசுறுப்பாக செய்தாலே போதுமானது என்கிறது American heart association. உடல்ரீதியான செயல்பாடு மற்றும் இறப்பு விகிதங்கள் பற்றிய தேசிய ஆய்வுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களைப் பயன்படுத்தி இந்த முடிவைக் கண்டுள்ளனர்.

படியேறுவது, செல்லப் பிராணிகளை வாக்கிங் கூட்டிச் செல்வது, பஸ் அல்லது ரயில் நிலையத்துக்கு நடந்து செல்வது போன்ற சின்னச் சின்ன வேலைகளில் தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொள்பவர்களின் உடலியக்கங்கள் சிறப்பாக இருப்பதாகவும் கண்டறிந்துள்ளனர்.