மெக்ஸிகன் பகிரங்க டென்னிஸ்: அலெக்ஸாண்டர் ஸ்வெரவ் சம்பியன்

94

கடந்த (ஞாயிற்றுக்கிழமை) மகுடத்திற்கான இறுதிப் போட்டியில், ஜேர்மனியின் அலெக்ஸாண்டர் ஸ்வெரவ், கிரேக்கத்தின் ஸ்டெபீனோஸ் ஸிட்ஸிபாசுடன் மோதினார்.

எதிர்பார்ப்பு மிக்க இப்போட்டியில், அலெக்ஸாண்டர் ஸ்வெரவ், முதல் செட்டை 6–4 என போராடிக் கைப்பற்றினார்.

இதனால் தீர்க்கமான இரண்டாவது செட் பரபரப்படைந்தது. டை பிரேக் வரை நகர்ந்த இந்த செட்டில் 7-6 என அலெக்ஸாண்டர் ஸ்வெரவ், போராடி வெற்றிபெற்றார்.

மெக்ஸிகன் பகிரங்க டென்னிஸ் தொடரில், அலெக்ஸாண்டர் ஸ்வெரவ் பெறும் முதல் சம்பியன் பட்டம் இதுவாகும். முன்னதாக, 2019ஆம் ஆண்டு இறுதிப் போட்டி முன்னேறியிருந்தார்.