ஐ.நாவில் இலங்கை குறித்த தீர்மானத்தில் மாற்றங்கள் இல்லை

ஐக்கிய நாடுகள் மனித உரிமைப் பேரவையில் இலங்கை தொடர்பில் சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ள...